{"tema_id":"27485","string":"Alacalufes","created":"1998-11-23 09:27:00","code":"ICI1998002951","modified":"2006-03-07 09:27:00","notes":[{"@type":"Nota bibliogr\u00e1fica","@lang":"es","@value":"Fuente: Gestio social del combustible a partir de l'analisi dels carbons arqeologics. Raquel Pique i Huerta.Bellaterra : Publicacions de la Universitat Autonoma de Barcelona, 1997"}]}